Kortrijks Vocaal Ensemble jubileert!

 

RESERVERINGSFORMULIER:

Op rekening van Kortrijks Vocaal Ensemble vzw  BE 13 7775 9787 5239

IBAN: BE13 7775 9787 5239

BIC:   GKCCBEBB

met vermelding  …….TICKETS  ……    à 25 euro

op naam van  …………………………………

 

Voorbehouden plaatsen worden pas toegewezen na ontvangst betaling. Reserveren kan tot uiterlijk woensdag 7 november!   Wij sturen u een mail na ontvangst van uw reservatie.  Bij late betalingen bankafschrift voorleggen aan de kassa.

 

Tickets zullen klaarliggen aan de kassa op naam zoals vermeld bij de overschrijving..

Concert om 20.00 u.  Plaatsen worden tot 5 minuten voor aanvang van het concert vrijgehouden.

Deuren om 19.15 u.

 

Dichtstbijzijnde parking: Veemarktparking op 10 minuutjes wandelen van de Sint-Janskerk.  Zie ook: http://www.parko.be/bezoeken

 

Info:  tel. 0473/92.15.00  of  info@kortrijksvocaalensemble.be

www.kortrijksvocaalensemble.be

 

Uw privacy is voor ons belangrijk!

Uw emailadres en andere gegevens worden enkel bijgehouden om indien nodig u te contacteren en voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Zie ook onze privacyverklaring op onze website www.kortrijksvocaalensemble.be

 

Organisatie: Kortrijks Vocaal Ensemble vzw, i.s.m. Orgelkring Kortrijk vzw

 

De bezetting en de thematiek van het “Actus Tragicus” van J.S. Bach is het uitgangspunt van de nieuwe compositie van Diederik Glorieux. Beide composities zullen op 10 november 2018samen worden voorgesteld aan het publiek.

 

Het middeleeuwse Planctus, waar het werk op gebaseerd is, bezingt het overlijden van een bekende figuur. De componist kiest ervoor om in zijn Plainte, een langgerekt Lamento, het ongekende slachtoffer van (oorlogs-)geweld centraal te plaatsen. Tussen de klaagzangen in, vertolkt door de verschillende solisten, staan troostende wiegeliederen die vertolkt worden door het koor. Deze zijn geïnspireerd op wiegeliederen uit Turkije, Iran en Syrië.

 

Met dit werkt verenigt de componist zijn 3 interessesferen: de zogenaamde oude muziek die hij als blokfluitist van kindsbeen af ingelepeld kreeg, de wereld van de actuele muziek en de muziek uit het nabije Oosten, de bakermat van de Westerse muziek. Vanuit zijn passie voor vocale muziek componeerde Diederik reeds verschillende werken voor zowel solisten als vocale ensembles of koor. Enkel voorbeelden: Ave Mater Dolorosa (alt & orgel), Dans (koor), Impressions (meervoudige koren), … De laatste jaren componeerde hij vooral vocale muziek voor theater, met Plainte componeert hij opnieuw een concertant werk

Verwacht: J.S.Bach, Mattheuspassie – RANG 1 = UITVERKOCHT!!


 

 

 

 

 

Irene Carpentier – sopraan, Pieter De Praetere – altus, Joris Stroobants – bas-bariton, Stefaan Vandenbroucke – tenor, Bavo Orroi-Christus,
Vincent Lesage – Evangelist, Kinderlandkoor Kortrijk

Algemene leiding: Wim Verdonck

Zondag 25 maart 2018 om 15.00 u. – Sint-Janskerk te Kortrijk – Klik op de link naast de affiche voor reservatie – +32473921500

LET OP:  GENUMMERDE PLAATSEN

Zondag 18 maart 2018 om 15.00 u. – Sint-Jozefskerk, Sint-Jozefsplein te Oudenaarde – kaarten via info@kortrijksvocaalensemble.be

Noteer alvast in uw agenda!

Aangekondigd: Kyrie en Gloria uit de H-moll Messe BWV 232 en Magnificat BWV 243 van J.S.Bach

 

 

Sommige meesterwerken zijn het resultaat van een lang creatieproces. Bach ‘componeerde” de Missa in h-moll tijdens de laatste jaren van zijn leven maar het merendeel van de muziek was ouder. Het Kyrie & Gloria dat hier tijdens dit Pinksterconcert wordt uitgevoerd schreef Bach in 1733 als Lutherse missa brevis voor het hof van Dresden. Alleen het Credo bevat nieuw geschreven muziek, bedoeld om de mis als missa tota af te werken. Vreemd genoeg heeft de reputatie van de Hohe Messe nooit geleden onder deze ontstaansgeschiedenis. Ze wordt zonder meer beschouwd als de synthese van Bachs muzikale denken en een absoluut hoogtepunt van de westerse klassieke muziek.

Het Magnificat (BWV243) schreef J.S. Bach voor zijn eerste kerstviering in de Thomaskirche. Bij wijze van visitekaartje, om te tonen wat hij muzikaal in zijn mars had, maakte hij gebruik van vijf solisten, een vijfstemmig koor en een voor die tijd uitzonderlijk groot orkest. Aan het stadsbestuur schreef Bach dat de muziek niet theatraal zou zijn en dat ze de gelovigen in een vrome stemming zou brengen. Op een meesterlijke manier slaagde hij erin met afwisselend jubelende koren en intieme aria’s de gevoelens van Maria na de annunciatie muzikaal vorm te geven.

We durven te stellen dat zowel de uitvoering van de H-Moll Messe als van het Magnificat voor het koor een grote uitdaging betekent en het koor hiermee zijn financiële en artistieke grenzen verlegt. Weinig amateurkoren durven het aan om deze magistrale werken uit te voeren. Een samengesteld barokorkest met als concertmeester Dirk Vandaele (Il Fondamento) en vijf professionele solisten: Elke Janssens (sopraan), Pieter De Praetere (altus), Isabelle Dekeyser (mezzosopraan), Stefaan Vandenbroucke (tenor), Kris Belligh, ondersteunen het koor om de uitdaging aan te gaan.

Ook het feit dat KVE regelmatig wordt gevraagd om mee te werken aan projecten van gerenommeerde orkesten, componisten en dirigenten toont aan dat ook de waardering in de artistieke wereld groot is voor dit amateurkoor. KVE werd twee maal laureaat van de Provinciale Koorwedstrijd, werkte verschillende malen samen met barokorkest Il Fondamento en staat in september 2017 samen met het Symfonieorkest Vlaanderen en negen concertkoren op het podium in Ieper voor het werk “A Symphony of Trees” o.l.v. David Angus.

Voor meer info kunt u terecht bij Wim Verdonck, dirigent op 0496/84.82.40 – Lieve Wannyn, secretaris op 0473/92.15.00 – Joachim Commeene, voorzitter op 0478/33.65.59