Kalender

Vrijdag 3 april 2020 – 20.00 u.

Zaterdag 4 april 2020 – 20.30 u.

Sint-Janskerk Kortrijk

Johannespassie – J.S. Bach Fassung II (1725)

Kortrijks Vocaal Ensemble

Barokorkest Musica Gloria o.l.v. Beniamino Paganini

Evangelist : Adriaan De Koster, Christus: Kai-Rouven Seeger

Sopraan: Elke Janssens, Altus: Pieter De Praetere

Tenor: Stefaan Vandenbroucke, Bariton: Lieven Termont

Algemene leiding: Wim Verdonck.

Genummerde tickets – reserveringen vanaf 1 februari

—–

Activiteiten in het kader van de Johannespassie:

  • Passio 2020 – Kunstexpo & activiteiten: thema “Lof der Duurzaamheid”

Vastenperiode – Sint-Maartenskerk, Kortrijk

Info: www.passio2020.com

  • Passie voor Bach – Lezing door Wim Coessens.

Donderdag 13 februari 2020 om 19.30 u. Cultuurcentrum Mozaïek, Overleiestraat 15a, Kortrijk.

Organisatie: August Vermeylenkring Kortrijk.

Toegangsprijs: 5 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden.

Inschrijven via mjkerckhove@telenet.be

  • Bach en zijn passies – Lezing door musicologe Beatrijs Vanhulle

Donderdag 20 februari 2020 om 14.00 u. Sint-Pieterszaal, Brugsesteenweg 309, Kuurne.

Organisatie: Neos Kuurne

Toegangsprijs: leden Neos gratis, niet-leden 5 euro.

Inschrijven via josevanwonterghem@hotmail.com

  • Passie in de moderne en hedendaagse tijd” – Lezing door Mark Delrue

Dinsdag 3 maart 2020 om 19.30 u.

Organisatie: Koninklijke  Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk vzw

Toegangsprijs: leden KGOKK gratis – niet leden 8,00 euro

Inschrijven via pina_vdw@hotmail.com of tel. 0472 55 03 38 (na 19.00 u.)

—–

  • 24 en 25 oktober 2020

Requiem – W.A. Mozart

Kortrijks Vocaal & Instrumentaal Ensemble o.l.v. Wim Verdonck

Kamerkoor Ultreya o.l.v. Tom Hoornaert

Irene Carpentier – sopraan, Pieter De Praetere – altus, Stefaan Vandenbroucke – tenor, Edwin Müller – bas.