Aangekondigd: Kyrie en Gloria uit de H-moll Messe BWV 232 en Magnificat BWV 243 van J.S.Bach

 

 

Sommige meesterwerken zijn het resultaat van een lang creatieproces. Bach ‘componeerde” de Missa in h-moll tijdens de laatste jaren van zijn leven maar het merendeel van de muziek was ouder. Het Kyrie & Gloria dat hier tijdens dit Pinksterconcert wordt uitgevoerd schreef Bach in 1733 als Lutherse missa brevis voor het hof van Dresden. Alleen het Credo bevat nieuw geschreven muziek, bedoeld om de mis als missa tota af te werken. Vreemd genoeg heeft de reputatie van de Hohe Messe nooit geleden onder deze ontstaansgeschiedenis. Ze wordt zonder meer beschouwd als de synthese van Bachs muzikale denken en een absoluut hoogtepunt van de westerse klassieke muziek.

Het Magnificat (BWV243) schreef J.S. Bach voor zijn eerste kerstviering in de Thomaskirche. Bij wijze van visitekaartje, om te tonen wat hij muzikaal in zijn mars had, maakte hij gebruik van vijf solisten, een vijfstemmig koor en een voor die tijd uitzonderlijk groot orkest. Aan het stadsbestuur schreef Bach dat de muziek niet theatraal zou zijn en dat ze de gelovigen in een vrome stemming zou brengen. Op een meesterlijke manier slaagde hij erin met afwisselend jubelende koren en intieme aria’s de gevoelens van Maria na de annunciatie muzikaal vorm te geven.

We durven te stellen dat zowel de uitvoering van de H-Moll Messe als van het Magnificat voor het koor een grote uitdaging betekent en het koor hiermee zijn financiële en artistieke grenzen verlegt. Weinig amateurkoren durven het aan om deze magistrale werken uit te voeren. Een samengesteld barokorkest met als concertmeester Dirk Vandaele (Il Fondamento) en vijf professionele solisten: Elke Janssens (sopraan), Pieter De Praetere (altus), Isabelle Dekeyser (mezzosopraan), Stefaan Vandenbroucke (tenor), Kris Belligh, ondersteunen het koor om de uitdaging aan te gaan.

Ook het feit dat KVE regelmatig wordt gevraagd om mee te werken aan projecten van gerenommeerde orkesten, componisten en dirigenten toont aan dat ook de waardering in de artistieke wereld groot is voor dit amateurkoor. KVE werd twee maal laureaat van de Provinciale Koorwedstrijd, werkte verschillende malen samen met barokorkest Il Fondamento en staat in september 2017 samen met het Symfonieorkest Vlaanderen en negen concertkoren op het podium in Ieper voor het werk “A Symphony of Trees” o.l.v. David Angus.

Voor meer info kunt u terecht bij Wim Verdonck, dirigent op 0496/84.82.40 – Lieve Wannyn, secretaris op 0473/92.15.00 – Joachim Commeene, voorzitter op 0478/33.65.59