Uw steun

Word VRIEND van het Kortrijks Vocaal Ensemble

Het Kortrijks Vocaal Ensemble VZW werd in 1998 opgericht en staat vanaf het begin onder leiding van de professionele koordirigent Wim Verdonck. Als amateurkoor staan we garant voor mooie en hoogstaande concerten in samenwerking met professionele solisten & instrumentalisten.

We maken er tevens onze missie van om beloftevolle professionele muzikanten een podium te geven. Zo is er bijvoorbeeld Pieter De Praetere, die als 16-jarige knaap als alt-solist aantrad bij KVE en vandaag aan een internationale carrière bouwt als veelgevraagd solist bij vermaarde gezelschappen.

Een VZW zijnde, zijn wij financieel afhankelijk van de bijdragen van onze koorleden, diverse sponsors, werkingssubsidies, benefietacties, entreegelden, … en van onze dierbare Vrienden.

Daarom bieden wij vrijblijvend aan om (opnieuw) VRIEND te worden van het KVE. Met uw steun helpt u ons om onze artistieke doelstellingen te verwezenlijken.

Uiteraard krijgt u voor uw jaarlijkse steun een mooie return. Na elk concert in eigen beheer bieden wij u een glaasje aan. Ook krijgt u een uitnodiging op een open repetitie. Hiervoor sturen wij per mail een aparte uitnodiging.

U krijgt voor elk event een vrienden-nieuwsbrief.

Naast de bijdrage staat het u vrij om nog een extraatje te doneren ….

Bijdrage : 100 euro 

  • Vrienden-nieuwsbrief
  • Vermelding in het programmaboekje
  • 2 kaarten (VIP indien van toepassing) voor één concert in eigen beheer 
    • voorbehouden plaats
    • programmaboekje
    • toegang  tot VIP receptie (indien van toepassing)
  • Uitnodiging tot een open repetitie

Word Vriend van KVE

Betaling graag met een overschrijving
op rekening BE 13 7775 9787 5239
met vermelding ‘Vriend KVE 2024 + naam’.
Desgewenst maken we voor u een onkostennota op.

Na ontvangst van de betaling nemen we met u contact op om uw lidmaatschap te bevestigen.

luc.lammertyn@telenet.be
info@kortrijksvocaalensemble.be